Politikat e Privatësisë

I nderuar vizitor,

Magazine Albania ka përditësuar Politikën e Privatësisë dhe Kushtet e Përdorimit, që hyjnë në fuqi më 23 Maj 2018 . Këto ndryshime u bënë kryesisht në përgatitjen e legjislacionit të ri të BE-së për privatësinë e të dhënave, Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR).

Me këto përditësime, Magazine Albania riafirmon angazhimin e saj për të mbrojtur të dhënat personale të anëtarëve tanë, kontakteve dhe kujtdo që viziton faqet tona të internetit. Ne përqafojmë privatësinë me anë të dizajnit, që do të thotë që ekipi ynë në mënyrë aktive të hartoj dhe të krijoj karakteristika me privatësi që konsiderohen së bashku me inovacionin dhe funksionalitetin.

Ju bëjmë me dije se, me qëllim për t’ju ofruar një shërbim sa më të mirë, të shpejtë dhe sipas kërkesave tuaja, Portali Magazine Albania ka krijuar disa forma aplikimi, ku disa nga fushat e faqes së internetit www.magazinealbania.com kerkojne nga perdoruesi qe te plotesoje formen e aplikimit online duke vendosur ne kete menyre, edhe disa nga te dhenat e tij personale.

Të dhënat do të grumbullohen, perpunohen dhe ruhen nga Ne, ne perputhje te plote me parashikimet e ligjit nr. 9887 date 10.03.2008 “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale”. Këto veprime do të kryhen sipas parimit të respektimit dhe garantimit të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe në veçanti të drejtës së ruajtjes së jetës private.

Portali Magazine Albania thekson se dhenia e te dhenave tuaja personale nuk eshte e detyrueshme dhe eshte ne deshiren e cdo subjekti per te dhene vullnetarisht informacionin e kerkuar dhe per te vijuar me tej me aplikimin per qellimin per te cilen ajo kerkohet.

Ne kete kuader, Portali Magazine Albania deshiron te vere ne vemendje te cdo perdoruesi se pasi informacioni ka mberritur ne Web serverin tone, kjo e fundit implementon nje sistem sigurie te standarteve me te larta per ruajtjen dhe perpunimin e metejshem te ketyre te dhenave, ne perputhje te plote me parashikimet e ligjit nr. 9887 date 10.03.2008 “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale”. Ne perdorim masat e duhura të sigurisë për të mbrojtur të dhënat nën kontrollin tone kundër manipulimit, humbjes, shkatërrimit, aksesin e personave të paautorizuar dhe zbulimin e paautorizuar. Procedurat tona të sigurisë përmirësohen vazhdimisht duke vënë në funksionim teknologji të reja.

Perdoruesi konfirmon plotesimin dhe vertetesine e informacionit te dhene duke deklaruar se ka plotesuar ne menyre korrekte dhe te vertete te gjithe informacionin te kerkuar. Gjithashtu, me plotesimin e aplikimit online, perdoruesi deklaron se jep miratimin e tij per procesimin e metejshem te informacionit te dhene per perdorim nga ana e jone sipas deklarates se privatesise mbi te cilin klienti jep pelqimin e tij.

Deshirojme te qartesojme te gjithe subjektet apo individet e te dhenave, se informacioni i dhene prej jush do te perpunohet nga ana jone sipas qellimit te percaktuar, apo pelqimit te klientit, apo percaktimeve legjislacionit shqiptar. Keto te dhena nuk i transmetohen paleve të treta të paautorizuara pa pelqimin e klientit, sipas kuardit te legjislacionit shqiptar per mbrojtjen e te dhenave personale.

Ne cdo moment, pasi perdoruesi te kete dhene vullnetarisht informacionin e kerkuar ne fushat specifike, ketij te fundit i lind e drejta qe, nepermjet nje kerkese nepermjete emailit info@magazinealbania.com , te aksesoje keto te dhena si dhe te kerkoje korrigjimin e tyre. Ruajtja, trajtimi dhe perpunimi i ketyre te dhenave behet ne perputhje me ligjin nr. 9887 date 10.03.2008 “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale”, dhe akteve nenligjore ne zbatim te tij. Politika jone e privatesise mund te ndryshoje ne te ardhmen.

Megjithate ne asnje rast nuk do të mund te kufizohen te drejtat e garantuara nga ligji nr. 9887 date 10.03.2008 “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale”, dhe akteve nenligjore ne zbatim te tij.

Ky seksion zbatohet për informacionet personale që mbledhim dhe përpunojmë nga një Vizitor ose Anëtar i mundshëm nëpërmjet ofrimit të Shërbimeve. Në këtë seksion, “ju” dhe “tuajat” i referoheni vizitorve dhe anëtarëve potencialë.

  1. Informacioni që Mblidhim

Informacioni Personal që ne mund të mbledhim në mënyrë të gjerë gjendet në kategoritë e mëposhtme:

(i) Informacioni që na siguron : Gjatë lidhjes me Shërbimet tona, ju mund të jepni Informata Personale për ju dhe Kontaktet tuaja. Informacioni Personal shpesh, na është ofruar kur ju regjistroheni dhe përdorni Shërbimet, konsultohuni me ekipin tonë të shërbimit të klientit, na dërgoni një email, integroni Shërbimet me një faqe interneti ose komunikoni me ne në ndonjë mënyrë tjetër.

Ne do t’ju njoftojmë para mbledhjes nëse sigurimi i informacionit personal që po mbledhim është i detyrueshëm ose nëse mund të jepet në baza vullnetare dhe pasojat, nëse ka, për mos dhënien e informacionit. Duke na dhënë këtë informacion, ju pranoni që ky informacion të mblidhet, të përdoret dhe të shpaloset siç përshkruhet në Kushtet e Përdorimit tonë dhe në këtë Politikën e Privatësisë.

Ky informacion mund të përfshijë:

Informacioni i regjistrimit : Ju duhet një llogari Magazine Albania për të përdorur Shërbimet si Anëtar. Kur të regjistroheni për një llogari, do t’ju kërkohet të jepni disa informacione themelore, siç janë emri juaj, adresa e postës elektronike, emri i përdoruesit, fjalëkalimi, emri i kompanisë, profesioni, vendndodhja dhe numri i telefonit (për shembull, nëse jeni duke përdorur faktorët autentik).

Informacioni i Faturimit dhe i Komunikimit : Nëse blini Shërbimet tona, mund t’ju duhet të na jepni edhe informacione mbi pagesën dhe faturimin, siç janë detajet e kartës së kreditit dhe adresa e faturimit. Magazine Albania gjithashtu do të mbajë një regjistër të transaksioneve tuaja të faturimit dhe blerjeve, dhe çdo komunikim dhe përgjigje.

Informacioni që ne përpunojmë në emrin tuaj : Për të dërguar një fushatë email ose për të përdorur funksione të caktuara në llogarinë tuaj, duhet të ngarkoni një listë të shpërndarjes që na jep informacion në lidhje me kontaktet tuaja, siç janë emrat dhe adresat e emailit. Ne përdorim dhe përpunojmë këtë informacion për të ofruar Shërbimet në përputhje me udhëzimet tuaja.

(ii) Informacioni që mbledhim automatikisht : Kur përdorni Shërbimet tona, ne mund të mbledhim automatikisht informacione të caktuara rreth pajisjes suaj dhe përdorimin e Shërbimeve. Ne përdorim cookies dhe teknologji të tjera ndjekëse për të mbledhur disa nga këto informacione. Ky informacion mund të përfshijë:

Informacioni i pajisjes : Ne mbledhim informacion rreth pajisjes dhe aplikacioneve që përdorni për të hyrë në Shërbimet, si p.sh. adresa juaj IP, sistemi juaj operativ, ID-ja e shfletuesit tuaj dhe informacione të tjera për sistemin dhe lidhjen tuaj.

Të dhënat e regjistrit : Serverët tanë në internet mbajnë skedarë të regjistrave që regjistrojnë të dhënat çdo herë që një pajisje i qasen atyre serverave dhe ato skedarë të regjistrit përmbajnë të dhëna për natyrën e secilit akses, duke përfshirë adresat IP origjinale. Gjithashtu mund të aksesojmë meta të dhëna dhe informacione të tjera që lidhen me skedarët që ngarkoni në Shërbimet tona.

Të dhënat e përdorimit të produktit : Ne mbledhim të dhënat e përdorimit për ju sa herë që ndërveprojnë me Shërbimet tona, të cilat mund të përfshijnë datat dhe oraret kur hyni në Shërbimet dhe aktivitetet tuaja të shfletimit (si p.sh. cilat pjesë të Shërbimeve janë përdorur). Ne gjithashtu mbledhim informacion në lidhje me performancën e Shërbimeve, duke përfshirë metrics lidhur me deliverability e-mail dhe komunikime të tjera që ju dërgoni nëpërmjet Shërbimeve. Ky informacion na lejon të përmirësojmë përmbajtjen dhe funksionimin e Shërbimeve dhe të lehtësojmë hulumtimin dhe analizimin e Shërbimeve.

(iii) Informacionet që mbledhim nga burime të tjera : Nga koha në kohë, ne mund të marrim informacione për ju ose kontaktet tuaja nga burime të palëve të treta, siç janë bazat e të dhënave publike, platformat e mediave sociale, ofruesit e të dhënave të palëve të treta dhe partnerët tanë të përbashkët të marketingut. Ne marrim hapa për të siguruar që palët e treta të lejohen me ligj ose me kontratë që të na e zbulojnë këtë informacion.

Shembuj të informacionit që marrim nga burime të tjera përfshijnë informacionin demografik (si mosha dhe gjinia), informacionin e pajisjes (siç janë adresat IP), vendndodhjen (siç është qyteti dhe shteti) dhe të dhënat e sjelljes online (siç janë informatat rreth përdorimit të faqet e internetit të mediave, informacionet e shikimit të faqeve dhe rezultatet e kërkimit dhe lidhjet). Ne përdorim këtë informacion, vetëm ose në kombinim me informacione të tjera (përfshirë të dhënat personale) që mbledhim, për të rritur aftësinë tonë për të ofruar marketing dhe përmbajtje relevante për ju dhe për të zhvilluar dhe ofruar produkte, veçori dhe shërbime më relevante.

(iv) Informacion nga përdorimi i aplikacioneve tona të lëvizshme : Kur përdorni aplikacionet tona të lëvizshme, ne mund të mbledhim disa pajisje dhe informacione të lidhura me përdorimin, përveç informacioneve të përshkruara diku tjetër në këtë politikë të privatësisë.

Informacioni i pajisjes : Mund të mbledhim informacion rreth llojit të pajisjes dhe sistemit operativ që përdorni. Ne nuk kërkojmë, lejojmë ose ndjekim ndonjë informacion të bazuar në vendndodhje nga pajisja juaj celulare në çdo kohë gjatë shkarkimit ose përdorimit të aplikacioneve ose shërbimeve tona mobile.

Të dhënat e përdorimit të produkteve : Mund të përdorim softuerin e analytics celular për të kuptuar më mirë se si njerëzit përdorin aplikacionin tonë. Ne mund të mbledhim informacion rreth asaj se sa shpesh përdorni aplikacionin dhe të dhëna të tjera të performancës.

  1. Përdorimi i Informacionit Personal

Ne mund të përdorim informacionet personale që mbledhim nëpërmjet Shërbimeve ose burimeve të tjera për një sërë arsyesh, duke përfshirë:

Për të faturuar dhe për të mbledhur para që na detyroheni nga ju.

Kjo përfshin dërgimin e emaileve, faturave, njoftimet e delikuencës dhe njoftimin nëse kemi nevojë për një numër të ndryshëm të kartës së kreditit. Ne përdorim palët e treta për përpunimin e sigurt të transaksioneve me kartë krediti, dhe ato palë të treta mbledhin informacionin e faturimit për të përpunuar urdhrat dhe pagesat me kartë krediti. Për të mësuar më shumë për hapat që marrim për të mbrojtur këto të dhëna, shih seksionin “Siguria jonë” e kësaj politike të privatësisë.

Për të dërguar mesazhe alarmi të sistemit.

Për shembull, mund t’ju njoftojmë për ndryshime të përkohshme ose të përhershme të Shërbimeve tona, siç janë ndërprerjet e planifikuara ose dërgimi i njoftimeve të llogarisë, sigurisë ose pajtueshmërisë, si p.sh. veçoritë e reja, përditësimet e versioneve, lëshimet, paralajmërimet mbi abuzimet dhe ndryshimet në këtë politikë të privatësisë .

Për të komunikuar me ju në lidhje me llogarinë tuaj dhe për të siguruar mbështetjen e klientit.

Për shembull, nëse përdorin aplikacionet tona të lëvizshme, mund të të pyesim nëse dëshiron të marrësh njoftime shtypi për aktivitetin në llogarinë tënde. Nëse ju keni zgjedhur këto njoftime shtytëse dhe nuk doni t’i pranoni ato, mund t’i fikni ato përmes sistemit tuaj operativ.

Për të zbatuar pajtueshmërinë me Kushtet e Përdorimit tonë dhe ligjin e aplikueshëm, dhe për të mbrojtur të drejtat dhe sigurinë e anëtarëve tanë dhe të palëve të treta, si dhe të tjerëve. Kjo mund të përfshijë zhvillimin e mjeteve dhe algoritmeve që na ndihmojnë të parandalojmë shkeljet.

Për shembull, nganjëherë shqyrtojmë përmbajtjen e fushatave të postës elektronike të Anëtarëve tanë për t’u siguruar që ato përputhen me Kushtet e përdorimit tonë. Për të përmirësuar këtë proces, ne kemi softuer që na ndihmon të gjejmë fushata të postës elektronike që mund të shkelin kushtet e përdorimit. Punonjësit tanë ose kontraktorët e pavarur mund të shqyrtojnë ato fushata të veçanta email. Kjo i sjell përfitime të gjithë Anëtarëve që janë në përputhje me Kushtet e Përdorimit tonë, sepse zvogëlon sasinë e spam-it që dërgohen përmes serverëve tanë dhe na ndihmon të mbajmë dorëzueshmëri të lartë. Email-i nuk është ndërtuar për informacion konfidencial. Ju lutemi mos përdorni Magazine Albania për të dërguar informacione konfidenciale.

Përmbushja e kërkesave ligjore , duke përfshirë përputhjen me urdhrat e gjykatës, kërkesat e vlefshme të zbulimit, thirrjet e vlefshme dhe mekanizmat e tjerë të përshtatshëm ligjorë.

Të sigurojmë informacione për përfaqësuesit dhe këshilltarët , duke përfshirë avokatët dhe kontabilistët, për të na ndihmuar në përmbushjen e kërkesave ligjore, kontabël ose të sigurisë.

Të ndjekë penalisht dhe të mbrojë një gjykatë, arbitrazh ose procedurë të ngjashme ligjore.

Për t’iu përgjigjur kërkesave të ligjshme nga autoritetet publike , duke përfshirë përmbushjen e kërkesave të sigurisë kombëtare ose të zbatimit të ligjit.

Të ofrojë, mbështesë dhe përmirësojë Shërbimet. Për shembull, kjo mund të përfshijë ndarjen e informacionit tuaj ose të kontakteve me palët e treta në mënyrë që të ofrojë dhe të mbështesë shërbimet tona ose të ofrojë disa funksione të caktuara të Shërbimeve për ju.

Kur i ndajmë informacionet personale me palët e treta, ne marrim hapa për të mbrojtur informacionin tuaj duke kërkuar që këta palë të treta të lidhin një kontratë me ne që kërkon nga ata të përdorin informacionet personale që ua kalojmë atyre në një mënyrë që është në përputhje me këtë politikë të privatësisë dhe ligjet e zbatueshme të privatësisë.

Të jepni sugjerime.

Për projektet tona analitike të të dhënave. Projektet tona analitike të të dhënave përdorin të dhëna nga llogaritë e Magazine Albania, duke përfshirë informacionin personal të kontakteve, për të ofruar dhe përmirësuar shërbimet. Ne përdorim informacione si shprehitë tuaja të dërgimit dhe detajet e kontakteve të tua dhe historinë e blerjes, kështu që ne mund të bëjmë parashikime, vendime dhe produkte më të informuara për anëtarët tanë. Nëse ju ose partneri juaj preferon të mos i ndani këto të dhëna, mund të ndryshoni cilësimet e sigurisë në llogarinë tuaj (siç përshkruhet këtu ) për të zgjedhur nga projektet e analitikës së të dhënave, ose Kontakti juaj mund të zgjedhë nga projektet e analitikës së të dhënave në çdo kohë duke na dërguar email në info@magazinealbania.com .

Për shembull, përdorim të dhëna nga llogaritë e Magazine Albania për të mundësuar rekomandimin e produktit, segmentimin e audiencës dhe karakteristikat e parashikuara të demografisë për anëtarët tanë. Ne do të veprojmë si një kontrollues i të dhënave për të përpunuar të dhënat për projektet tona analitike të të dhënave duke u mbështetur në interesat tona legjitime të biznesit për përmirësimin dhe përmirësimin e produkteve dhe shërbimeve tona për anëtarët tanë. Si gjithmonë, marrim seriozisht privatësinë e informacionit personal dhe do të vazhdojmë të zbatojmë masat e duhura mbrojtëse për të mbrojtur këtë informacion personal nga keqpërdorimi ose zbulimi i paautorizuar.

Informacion i kombinuar. Ne mund të kombinojmë informacionet personale me informacione të tjera që mbledhim ose të marrim për ju (të tilla si informacioni që kemi burime nga partnerët tanë të palëve të treta) për t’ju shërbyer në mënyrë specifike, si për të ofruar një produkt ose shërbim sipas preferencave ose kufizimeve tuaja ose për reklamim ose qëllimeve të synimit në përputhje me këtë politikë të privatësisë. Kur kombinojmë informacionin personal me informacione të tjera në këtë mënyrë, ne e trajtojmë atë si dhe zbatojmë të gjitha masat mbrojtëse në këtë politikë të privatësisë të zbatueshme për të dhënat personale.

Qëllime të tjera. Për të kryer qëllime të tjera legjitime të biznesit, si dhe qëllime të tjera të ligjshme për të cilat ne do t’ju njoftojmë.

  1. Cookies dhe Teknologjitë Ndjekëse

Ne dhe partnerët tanë mund të përdorin teknologji të ndryshme për të mbledhur dhe ruajtur informacione kur përdorin Shërbimet tona dhe kjo mund të përfshijë përdorimin e cookie-ve dhe teknologjive të ngjashme të ndjekjes. Për shembull, ne përdorim beacons web në email që dërgojmë në emrin tuaj. Këto fenerë të internetit përcjellin sjellje të caktuara, si nëse u dërgua dhe hapet emaili i dërguar përmes Shërbimeve dhe nëse klikoheshin lidhjet brenda emailit. Ata gjithashtu na lejojnë të mbledhim informacione të tilla si adresa IP e marrësit, shfletuesi, tipi i klientit të emailit dhe detaje të tjera të ngjashme. Ne përdorim këtë informacion për të matur performancën e fushatave tuaja të email-it, dhe për të ofruar informacion analitik dhe për të rritur efektivitetin e Shërbimeve tona. Raportet janë gjithashtu në dispozicion për ne kur dërgojmë email tek ju, kështu që ne mund të mbledhim dhe të rishikojmë atë informacion.

Ju keni të drejtat e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave:

Për të aksesuar, korrigjuar, përditësuar ose kërkuar fshirjen e informacionit tuaj personal. Magazine Albania merr hapa të arsyeshëm për të siguruar që të dhënat që mbledhim janë të besueshme për përdorimin e synuar, të saktë, të plotë dhe të përditësuar. Ju mund të na kontaktoni drejtpërsëdrejti në çdo kohë në lidhje me qasjen, korrigjimin, përditësimin ose fshirjen e të dhënave tuaja personale ose ndryshimin e të dhënave tuaja ose preferencave të marketingut duke na dërguar email në admin@magazinealbania.com . Ne do të shqyrtojmë kërkesën tuaj në përputhje me ligjet në fuqi.

Përveç kësaj, nëse jeni banor i EEA, ju mund të kundërshtoni përpunimin e Informacioneve tuaja personale, kërkoni që ne të kufizojmë përpunimin e Informacioneve tuaja Personale ose të kërkojmë transportueshmërinë e Informacioneve tuaja Personale. Përsëri, ju mund të ushtroni këto të drejta duke na dërguar me email në admin@magazinealbania.com .

Në mënyrë të ngjashme, nëse ne kemi mbledhur dhe përpunuar të dhënat tuaja personale me pëlqimin tuaj, atëherë ju mund ta tërheqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Heqja e miratimit tuaj nuk do të ndikojë në ligjshmërinë e ndonjë procesi që kemi kryer para tërheqjes tuaj dhe as do të ndikojë në përpunimin e informacionit tuaj personal të kryer në bazë të arsyeve të përpunimit të ligjshëm, përveç pëlqimit.

Ju keni të drejtë të ankoheni në një autoritet për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me grumbullimin dhe përdorimin e informacionit tuaj personal. Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni autoritetin tuaj të mbrojtjes së të dhënave lokale. Detajet e kontaktit për autoritetet e mbrojtjes së të dhënave në EEA janë në dispozicion këtu .

Ne i përgjigjemi të gjitha kërkesave që marrim nga individë që dëshirojnë të ushtrojnë të drejtat e tyre të mbrojtjes së të dhënave në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave. Mund t’ju kërkojmë të verifikoni identitetin tuaj në mënyrë që të na ndihmoni t’i përgjigjemi me efikasitet kërkesës suaj.